2015-11-15 19:01 #0 av: Gurgil


  • Latinskt namn Parus Palustris
  • Föda Dess föda består sommartid mest av insekter men äter gärna frön
  • Häckar Lövskog eller lövblandad skog, ofta intill åar eller alekärr, i parker och trädgårdar. Är trogen sitt revir året runt.