2015-11-16 15:26 #0 av: Anonym

Talltitan

  • Latinskt namn: Poecile Montanus eller Parus Montanus.
  • Föda: Livnär sig av skalbaggar,insekter,spindeldjur och frön.
  • Häckar:Talltitan gräver ofta ut sitt eget bohål och kan till och med tränga igenom hård bark, oftast i en rutten stubbe eller ett mer eller mindre murknat träd.
  • OBS Talltitan liknar väldigt mycket entitan ,men entitan är lite mörkare på ryggen.