2015-11-17 17:24 #0 av: Gurgil

Gråsparven

  • Latinskt namn: Passer domesticus
  • Föda: Frön, frukter och insekter
  • Häckar: Under tegelpannor, i ventiler, i övergivna svalbon och ibland även i buskage och häckar