2015-11-17 17:45 #0 av: Gurgil

Pilfinken

  • Latinskt namn: Passer montanus
  • Föda: Pilfinken är till övervägande del en frö- och sädätande fågel som födosöker på marken i flock, ofta tillsammans med gråsparvar, andra fältsparvar, och finkar. Den äter gärna frön från nejlikväxter och mållor, och utspilld säd
Häckar: Pilfinken blir könsmogen inom ett år efter att den kläckts. Paren kan häcka isolerade eller i löst sammansatta kolonier.Vanligt är att den placerar sitt bo i en hålighet i ett gammalt träd eller i en klippvägg men även under takpannor och dylika håligheter i hustak och andra konstruktioner av människan

OBS Pilfinken liknar Gråsparven mycket, men man kan se att Pilfinken har en svart prick på kinden som inte en Gråsparv har