2015-11-17 17:55 #0 av: Gurgil

Koltrasten

  • Latinskt namn: Turdus merula
  • Föda: Koltrasten är allätare och äter ett stort urval insekter, daggmaskar, frön och bär
  • Häckar: 
  • Koltrasten häckar allmänt i hela södra och mellersta Sverige upp till norra Värmland, centrala Dalarna och längs hela Norrlandskusten. Arten häckar regelbundet långt ut i kustbandet, såväl på Västkusten som i Stockholms skärgård, förutsatt att där finns växtlighet och helst även mänsklig bebyggelse. Boet placeras vanligtvis på låg höjd i täta träd eller buskar och består av strån, mossa och löv som blandas med jord.