2015-11-17 20:53 #0 av: Gurgil

Talgoxen

  • Latinskt namn: Parus major
  • Föda: Insekter, frön, talg och bröd
  • Häckning: I fågelholkar, ihåliga träd, i ventiler och på liknande ställen
  • Talgoxen är inte svår att få så tam att den äter ur handen, och har man väl fått den handtam och vant den att få mat regelbundet, kan den komma på en vissling. Det finns berättelser om talgoxar som löst mer än vanligt invecklade problem. Ett exempel är när nötkärnor hängdes upp i tunna trådar. De flesta fåglarna försökte ta dessa kärnor i flykten, men misslyckades. Några individer av talgoxe, entita och blåmes valde ett effektivare sätt: de satte sig på grenen där tråden var fäst. Med näbben tog de tag i tråden och drog upp en bit av denna varefter de trampade på tråden med ena foten så att de på nytt kunde ta tag med näbben. Genom att växelvis använda näbb och klor kunde de dra upp nöten. Enligt en norsk fågellivsforskare får denna handling antas vara grundad på mer än bara instinkt


 källa www.fagel.s e