2015-11-18 17:49 #0 av: Gurgil

källa: www.fagel.se


Blåmesen


  • Latinskt namn: Parus caeruleus
  • Föda: Insekter, larver och puppor. Besöker gärna fågelbord under vintern där den hackar på talg, äter oljerika frön och bröd. Vinterfödan består även av frön från björk och rönnbär m.m
  • Häckning: Gärna i fågelholkar, men uppsöker även lediga håligheter i träd och bergssprickor